Půjčky pro ženy na MD

Půjčky pro ženy na MD jsou poskytovány především nebankovním sektorem a jsou určeny matkám na MD, které jsou bez příjmu ze stálého zaměstnání, avšak pobírají příspěvek pro matky na MD.

U půjčky pro ženy na MD musí žadatelé splnit následující body:

Při žádosti o půjčku pro ženy na MD se dokládá:

Půjčka pro matky na MD je zpracována velmi rychle zejména v případech, kdy se nenahlíží do registrů. Zde je pak vyšší riziko vykoupeno vyšší úrokovou mírou a náklady na splacení půjčky.

Půjčky pro ženy na MD